• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Informacje/Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Procedury przekazywania informacji o stanie jakości powietrza

  1. Sprawdzenie informacji o stanie jakości powietrza w danym dniu na stronie UM w Bieruniu przez pracowników sekretariatu.
  2. Umieszczenie informacji na drzwiach wejściowych do szkoły – głównym wejściu oraz przez nową szatnię – przez konserwatora po otrzymaniu informacji z sekretariatu.
  3. W przypadku kiedy stan powietrza jest określony jako "zły" lub "bardzo zły" należy:
    • ograniczyć otwieranie okien w salach lekcyjnych i na korytarzach
    • nie wychodzić z dziećmi na zewnątrz w czasie zajęć

Działania w celu poprawy efektywności energetycznej

  • wymiana komputerów stacjonarnych na terminale
  • termomodernizacja budynku (ocieplenie budynku i wymiana okien)
  • sukcesywna wymiana lamp na energooszczędne

Ochrona środowiska - linki zewnętrzne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Katowice

do góry