• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Informacje/Instytucje wspierające rodzinę

Instytucje wspierające rodzinę

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Rejestracja odbywa się poprzez sekretariat
Bieruń, ul. Granitowa 130
tel. +48 32 216 36 90

Strona internetowa poradni znajduje się pod adresem: http://www.poradnia.powiatbl.pl/

Filia w Lędzinach

ul. Lędzińska 24
tel. +48 32 324 08 00

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 1
tel. +48 32 216 21 76

 

Strona internetowa ośrodka znajduje się pod adresem: https://bipmops.bierun.pl/

Psycholog do spraw przemocy

Iwona Gajewska-Jakisz

 

Psycholog do spraw uzależnień

Marzena Nowak – Kita

Psycholog do spraw współuzależnień

mgr Iwona Gajewska-Jakisz

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lędzińska 24, 43-140 Lędziny
tel: 32-324-08-16

Strona internetowa instytucji znajduje się pod adresem: http://pcprledziny.pl/wcag/

Specjaliści w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Psycholog Magdalena Kołodziej-Kwaśniak

Psycholog Marek Podleszański

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

ul. Turystyczna 1a
tel. +48 32 323 32 12
tel. alarmowy 997,112

Strona internetowa komendy znajduje się pod adresem: https://bierun.policja.gov.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”
tel. +48 800120 002

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. +48 800 121 212

do góry