• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla ucznia/Cyberbezpieczeństwo/Procedury związane z cyberbezpieczeństwem

Procedury związane z cyberbezpieczeństwem

Krajowy system cyberbezpieczeństwa ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z ustawą to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • Malware - oprogramowanie, które wykonuje złośliwe zadanie na urządzeniu docelowym lub w sieci, np. uszkadza dane lub przejmuje system.
 • Phishing - atak za pośrednictwem poczty e-mail polegający na nakłonieniu odbiorcy wiadomości do ujawnienia poufnych informacji lub pobrania złośliwego oprogramowania.
 • Spear Phishing - haker podszywa się pod osobę bliską osoby atakowanej.
 • Atak typu “Man in the Middle” (MitM) - atak ten wymaga, aby napastnik znalazł się między dwiema stronami, które się komunikują i był w stanie przechwytywać wysyłane informacje.
 • Trojan - oprogramowanie, które podszywa się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje, implementując szkodliwe, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje.
 • Ransomware - atak polegający na zaszyfrowaniu danych w systemie docelowym i zażądaniu okupu w zamian za umożliwienie użytkownikowi ponownego dostępu do danych.
 • Atak DoS lub DDoS - atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów.
 • Ataki IoT w Internecie rzeczy - atak polegający na przejmowaniu kontroli nad urządzeniami w sieci Internet.
 • Data Breaches (naruszenie danych) - atak polega na kradzieży danych.

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Silne, bezpieczne hasło – bezpieczne hasło powinno zawierać duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalnie. Odpowiednie, złożone hasło może ochronić konsumentów przed zagrożeniami cybernetycznymi. Hasło nie powinno składać się z cyfr „1234”.
 • Oprogramowanie antywirusowe – zainstalowanie dobrej jakości oprogramowania antywirusowego oraz aktualizacje systemu operacyjnego na Twoim urządzeniu.
 • Nieotwieranie plików nieznanego pochodzenia.
 • Niekorzystanie ze stron internetowych, które nie mają ważnego certyfikatu bezpieczeństwa SSL.
 • Pamiętaj, że żadna instytucja nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Linki do stron dotyczących cyberbezpieczeństwa:

do góry