• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla ucznia/Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe - proces, w którym doradca zawodowy pomaga w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.

Doradca zawodowy w szkole pomaga uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i odpowiedniego profilu klasy (w tym przyszłego zawodu).

Mój przyszły zawód?
Mój przyszły zawód?
11/01 2024

Mój przyszły zawód?

Siódmoklasiści zostali wstępnie zapoznani z wybranymi zawodami w ich otoczeniu...

Czy to mój przyszły zawód?
Czy to mój przyszły zawód?
30/11 2023

Czy to mój przyszły zawód?

Organizatorem dzisiejszego wydarzenia był Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości

do góry